Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:21 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και στο βουνό Σιών θα ανέβουν σωτήρες, για να κρίνουν το βουνό Hσαύ· και η βασιλεία θα είναι τού Kυρίου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:21 σε αυτό το πλαίσιο