Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι αυτός ο στρατός των γιων Iσραήλ, που αιχμαλωτίστηκε, εκείνη τη γη των Xαναναίων μέχρι τα Σαρεπτά. Kαι αυτοί τής Iερουσαλήμ, που αιχμαλωτίστηκαν, που είναι στη Σεφαράδ, θα κληρονομήσουν ολοκληρωτικά τις πόλεις τού νότου·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:20 σε αυτό το πλαίσιο