Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δες, σε έκανε μικρόν ανάμεσα στα έθνη· είσαι υπερβολικά καταφρονημένος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:2 σε αυτό το πλαίσιο