Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, όπως εσείς ήπιατε επάνω στο άγιο βουνό μου, έτσι θα πίνουν για πάντα τα έθνη· ναι, θα πίνουν, και θα ρουφάνε, και θα είναι σαν εκείνους που δεν υπάρχουν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:16 σε αυτό το πλαίσιο