Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επειδή, η ημέρα τού Kυρίου είναι κοντά, ενάντια σε όλα τα έθνη· όπως έκανες, θα γίνει σε σένα· η ανταπόδοσή σου θα στραφεί επάνω στο κεφάλι σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:15 σε αυτό το πλαίσιο