Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

ούτε έπρεπε να σταθείς επάνω στις διεξόδους, για να αποκλείεις εκείνους που, από τον λαό, διασώζονταν· ούτε να παραδώσεις τούς υπόλοιπους απ’ αυτόν κατά την ημέρα τής θλίψης τους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:14 σε αυτό το πλαίσιο