Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεν έπρεπε να μπεις μέσα στην πύλη τού λαού μου κατά την ημέρα τής συμφοράς τους· ούτε και εσύ να θωρείς τη θλίψη τους κατά την ημέρα τής συμφοράς τους· ούτε να βάλεις χέρι επάνω στην περιουσία τους κατά την ημέρα τής συμφοράς τους·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:13 σε αυτό το πλαίσιο