Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Οβδιου 1:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Για την αδικία, εκείνη προς τον αδελφό σου Iακώβ, θα σε σκεπάσει ντροπή, και θα αποκοπείς για πάντα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Οβδιου 1

Θέα Οβδιου 1:10 σε αυτό το πλαίσιο