Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 8:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο λαός, σαν ένας άνθρωπος, στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών· και είπαν στον Έσδρα, τον γραμματέα, να φέρει το βιβλίο τού νόμου τού Mωυσή, που ο Kύριος είχε προστάξει στον Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 8

Θέα Νεεμιασ 8:1 σε αυτό το πλαίσιο