Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 7:66 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oλόκληρη μαζί η σύναξη ήσαν 42.360,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 7

Θέα Νεεμιασ 7:66 σε αυτό το πλαίσιο