Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 7:47 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

οι γιοι τού Kηρώς, οι γιοι τού Σιαά, οι γιοι τού Φαδών,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 7

Θέα Νεεμιασ 7:47 σε αυτό το πλαίσιο