Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 6:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

στην οποία ήταν γραμμένο: Aκούστηκε ανάμεσα στα έθνη, και ο Γασμού λέει, ότι εσύ και οι Iουδαίοι σκέφτεστε να επαναστατήσετε· γι’ αυτό εσύ οικοδομείς το τείχος, για να γίνεις βασιλιάς τους, σύμφωνα με τα λόγια αυτά·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 6

Θέα Νεεμιασ 6:6 σε αυτό το πλαίσιο