Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 6:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θεέ μου, θυμήσου τον Tωβία και τον Σαναβαλλάτ, σύμφωνα μ’ αυτά τα έργα τους, και ακόμα την προφήτισσα Nωαδία και τους υπόλοιπους προφήτες, που με φοβέριζαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 6

Θέα Νεεμιασ 6:14 σε αυτό το πλαίσιο