Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 5:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

επιστρέψτε, λοιπόν, σ’ αυτούς, αυτή την ημέρα, τα χωράφια τους, τους αμπελώνες τους, τους ελαιώνες τους, και τα σπίτια τους, και το ένα εκατοστό από το ασήμι, και το σιτάρι, το κρασί, και το λάδι, που απαιτείτε απ’ αυτούς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 5

Θέα Νεεμιασ 5:11 σε αυτό το πλαίσιο