Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 4:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Έτσι ανοικοδομήσαμε το τείχος· και ολόκληρο το τείχος συνδέθηκε, μέχρι το μέσον του· επειδή, ο λαός είχε καρδιά στο να εργάζεται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 4

Θέα Νεεμιασ 4:6 σε αυτό το πλαίσιο