Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 2:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όταν ο Σαναβαλλάτ, ο Oρωνίτης, και ο Tωβίας, ο δούλος, ο Aμμωνίτης, άκουσαν, λυπήθηκαν υπερβολικά ότι ήρθε ένας άνθρωπος για να ζητήσει το καλό των γιων Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 2

Θέα Νεεμιασ 2:10 σε αυτό το πλαίσιο