Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 13:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι πρόσταξα, και καθάρισαν τα οικήματα· και επανέφερα εκεί τα σκεύη τού οίκου τού Θεού, τις προσφορές από άλφιτα, και το λιβάνι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 13

Θέα Νεεμιασ 13:9 σε αυτό το πλαίσιο