Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 13:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και είχε ετοιμάσει γι’ αυτόν ένα μεγάλο οίκημα, όπου πρωτύτερα έβαζαν τις προσφορές από τα άλφιτα, το λιβάνι, και τα σκεύη, και τα δέκατα από το σιτάρι, το κρασί, και το λάδι, που ήταν διαταγμένο για τους Λευίτες, και τους ψαλτωδούς και τους πυλωρούς, και τις προσφορές των ιερέων.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 13

Θέα Νεεμιασ 13:5 σε αυτό το πλαίσιο