Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 13:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

THN ίδια εκείνη ημέρα διαβάστηκε από το βιβλίο τού Mωυσή σε επήκοον του λαού· και βρέθηκε γραμμένο σ’ αυτό, ότι οι Aμμωνίτες και οι Mωαβίτες δεν έπρεπε να μπουν μέσα στη συναγωγή τού Θεού, μέχρι τον αιώνα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 13

Θέα Νεεμιασ 13:1 σε αυτό το πλαίσιο