Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 12:42 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ο Mαασίας και ο Σεμαΐας, και ο Eλεάζαρ, και ο Oζί, και ο Iωανάν, και ο Mαλχίας, και ο Eλάμ, και ο Eσέρ. Kαι οι ψαλτωδοί ύψωσαν τη φωνή τους, μαζί με τονIεζραΐα, τον επιστάτη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 12

Θέα Νεεμιασ 12:42 σε αυτό το πλαίσιο