Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 10:38 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο ιερέας, ο γιος τού Aαρών, θα είναι μαζί με τους Λευίτες, όταν οι Λευίτες παίρνουν τα δέκατα· και οι Λευίτες θα φέρνουν το ένα δέκατο των δεκάτων επάνω στον οίκο τού Θεού μας, στα οικήματα του οίκου τού θησαυρού.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 10

Θέα Νεεμιασ 10:38 σε αυτό το πλαίσιο