Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 10:31 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και, αν οι λαοί τής γης φέρουν αγοράσιμα ή οποιεσδήποτε τροφές να πουλήσουν την ημέρα τού σαββάτου, ότι δεν θα τα πάρουμε απ’ αυτούς σε ημέρα σαββάτου, και σε άγια ημέρα· και ότι θα αφήσουμε τον έβδομο χρόνο, και την απαίτηση κάθε χρέους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 10

Θέα Νεεμιασ 10:31 σε αυτό το πλαίσιο