Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Νεεμιασ 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Διαφθαρήκαμε ολοκληρωτικά μπροστά σου, και δεν φυλάξαμε τις εντολές, και τα διατάγματα, και τις κρίσεις, που πρόσταξες στον δούλο σου, τον Mωυσή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Νεεμιασ 1

Θέα Νεεμιασ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο