Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, λέει ο Kύριος των δυνάμεων·και θα ανασηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου, και θα δείξω τη ντροπή σου στα έθνη, και την ατιμία σου στα βασίλεια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:5 σε αυτό το πλαίσιο