Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δεν υπάρχει θεραπεία στο σύντριμμά σου· η πληγή σου είναι φοβερή·όλοι όσοι ακούν την αγγελία, θα χειροκροτήσουν για σένα· επειδή, σε ποιον δεν έχει επέλθει η κακία σου, πάντοτε;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:19 σε αυτό το πλαίσιο