Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 3:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, αυτή μετοικίστηκε, πήγε σε αιχμαλωσία· και τα νήπιά της συντρίφτηκαν επάνω στις άκρες όλων των δρόμων·και έρριξαν κλήρους επάνω στους ένδοξους άνδρες της, και όλοι οι μεγιστάνες της δέθηκαν με αλυσίδες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 3

Θέα Ναουμ 3:10 σε αυτό το πλαίσιο