Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 2:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Kύριος απέστρεψε τη δόξα τού Iακώβ, όπως τη δόξα τού Iσραήλ·επειδή, οι τιναχτές τούς ξετίναξαν, και έφθειραν τα κλήματά τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 2

Θέα Ναουμ 2:2 σε αυτό το πλαίσιο