Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 1:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Όμως, με πλημμύρα που κατακλύζει θα κάνει συντέλεια του τόπου της, και σκοτάδι θα καταδιώξει τους εχθρούς του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 1

Θέα Ναουμ 1:8 σε αυτό το πλαίσιο