Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 1:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O Kύριος είναι αγαθός, οχύρωμα σε ημέρα θλίψης· και γνωρίζει εκείνους που ελπίζουν σ’ αυτόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 1

Θέα Ναουμ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο