Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ναουμ 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tα βουνά σείονται απ’ αυτόν, και οι λόφοι διαλύονται·και η γη τρέμει από την παρουσία του, ναι, η οικουμένη, και όλοι εκείνοι που κατοικούν σ’ αυτή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ναουμ 1

Θέα Ναουμ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο