Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 7:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Iακώβ, έλεος στον Aβραάμ, όπως ορκίστηκες στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 7

Θέα Μιχαιασ 7:20 σε αυτό το πλαίσιο