Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 7:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O όσιος απολέστηκε από τη γη, και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους· όλοι ενεδρεύουν για αίμα· κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 7

Θέα Μιχαιασ 7:2 σε αυτό το πλαίσιο