Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 7:19 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Θα γυρίσει, και θα μας σπλαχνιστεί, θα καταστρέψει τις ανομίες μας· και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη τής θάλασσας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 7

Θέα Μιχαιασ 7:19 σε αυτό το πλαίσιο