Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 5:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tο χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίους σου, και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 5

Θέα Μιχαιασ 5:9 σε αυτό το πλαίσιο