Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 5:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου· και στο εξής δεν θάχεις μάντεις.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 5

Θέα Μιχαιασ 5:12 σε αυτό το πλαίσιο