Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 4:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εσύ, πύργε τού ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε σένα θάρθει η πρώτη εξουσία· ναι, θάρθει το βασίλειο στη θυγατέρα τής Iερουσαλήμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 4

Θέα Μιχαιασ 4:8 σε αυτό το πλαίσιο