Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 4:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του, και κάτω από τη συκιά του· και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει· για τον λόγο ότι, το στόμα τού Kυρίου των δυνάμεων μίλησε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 4

Θέα Μιχαιασ 4:4 σε αυτό το πλαίσιο