Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 3:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, θα βοήσουν προς τον Kύριο· όμως, δεν θα τους εισακούσει· μάλιστα, θα κρύψει απ’ αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 3

Θέα Μιχαιασ 3:4 σε αυτό το πλαίσιο