Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 2:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτός που διασπάει, ανέβηκε μπροστά τους· διέσπασαν, και ανέβηκαν διαμέσου τής πύλης, και βγήκαν απ’ αυτή· και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους, και ο Kύριος επικεφαλής τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 2

Θέα Μιχαιασ 2:13 σε αυτό το πλαίσιο