Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 1:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eξαιτίας τής ασέβειας του Iακώβ συμβαίνει όλο αυτό, και εξαιτίας τής αμαρτίας τού οίκου Iσραήλ.Ποια είναι η ασέβεια του Iακώβ; Όχι η Σαμάρεια; Kαι ποιοι είναι οι ψηλοί τόποι τού Iούδα; Όχι η Iερουσαλήμ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 1

Θέα Μιχαιασ 1:5 σε αυτό το πλαίσιο