Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μιχαιασ 1:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπιπλέον, θα φέρω κληρονόμον σε σένα, κάτοικε της Mαρησά· θάρθει μέχρι την Oδολλάμ, τη δόξα τού Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μιχαιασ 1

Θέα Μιχαιασ 1:15 σε αυτό το πλαίσιο