Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 4:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά, και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 4

Θέα Μαλαχιασ 4:6 σε αυτό το πλαίσιο