Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και θα είναι δικοί μου, λέει ο Kύριος των δυνάμεων, κατά την ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου· και θα τους σπλαχνιστώ, όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται τον γιο του, που τον δουλεύει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 3

Θέα Μαλαχιασ 3:17 σε αυτό το πλαίσιο