Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 3:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και, τώρα, δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Kύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τούς καταρράκτες τού ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μη επαρκεί τόπος γι’ αυτή·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 3

Θέα Μαλαχιασ 3:10 σε αυτό το πλαίσιο