Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 2:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

O νόμος τής αλήθειας ήταν στο στόμα του, και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του· περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα, και πολλούς επέστρεψε από ανομία.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 2

Θέα Μαλαχιασ 2:6 σε αυτό το πλαίσιο