Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 2:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, ο Kύριος, ο Θεός τού Iσραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει, και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Kύριος των δυνάμεων· γι’ αυτό, να προσέχετε στο πνεύμα σας, και να μη φέρεστε δόλια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 2

Θέα Μαλαχιασ 2:16 σε αυτό το πλαίσιο