Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 2:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kάνατε ακόμα και τούτο· σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Kυρίου με δάκρυα, με κλάμα, και με στεναγμούς· γι’ αυτό, δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά, και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 2

Θέα Μαλαχιασ 2:13 σε αυτό το πλαίσιο