Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 1:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eγώ σάς αγάπησα, λέει ο Kύριος· και εσείς είπατε: Σε τι μας αγάπησες; Δεν ήταν ο Hσαύ αδελφός τού Iακώβ; λέει ο Kύριος· όμως, αγάπησα τον Iακώβ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 1

Θέα Μαλαχιασ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο