Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Μαλαχιασ 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Γι’ αυτό, επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο ποίμνιό του αρσενικό, και κάνει ευχή, και στον Kύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα· επειδή, εγώ είμαι μέγας βασιλιάς, λέει ο Kύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Μαλαχιασ 1

Θέα Μαλαχιασ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο