Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Λευιτικον 9:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ένα βόδι και ένα κριάρι, για ειρηνική προσφορά, σε θυσία μπροστά στον Kύριο, καιπροσφορά από άλφιτα ζυμωμένη με λάδι· επειδή, σήμερα ο Kύριος θα εμφανιστεί σε σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Λευιτικον 9

Θέα Λευιτικον 9:4 σε αυτό το πλαίσιο